Planleggingsdager 2018/ 19

Følgende planleggingsdager er fastsatt for HANNES LEKESTUE for barnehageåret 2017-18:

 

Fredag 24. august 2018

Fredag 16.november 2018

Onsdag 2. januar 2019

Tirsdag 23. april 2019

Fredag 31. mai 2019