Planleggingsdager 2017 / 18

Følgende planleggingsdager er fastsatt for HANNES LEKESTUE for barnehageåret 2017-18:

 

Torsdag 17. og fredag 18. august 2017

Tirsdag 2. januar 2018

Tirsdag 3. april 2018

Fredag 11. mai 2018