Begeistring, lek og glede

"I Hannes Lekestue i Stavanger er målet at både barn og voksne skal føle seg sett, hørt og tatt godt imot. - Å inkludere alle går igjen i alt vi gjør. Vi har det under huden", sier daglig leder Hanne Storstein Aak. Les mer...

Utdanningsdirektoratet bygger en temaside på nettet om barnehagens arbeid med psykososialt miljø og forebyggende arbeid mot mobbing, og har i den anledning vært hos oss.

Les hele artikkelen her:
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Mobbing-i-barnehagen1/Artikler-mobbing/Begeistring-lek-og-glede/

Mer informasjon om mobbing i barnehage:
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Mobbing-i-barnehagen1/