Studenter i Hannes Lekestue

Studentene fra Universitetet er svært viktige for vår praksis.

Studentene fra Universitetet er svært viktige for vår praksis. UIS er vår samarbeidspartner, vi kalles en praksisbarnehage. Det å være en praksisbarnehage vil si å ha studenter gjennom hele året. Førskolelærerstudenter fra første til tredje klasse. Vi gir dem veileding og støtte i det pedagogiske arbeidet som gjøres i feltet. Slik knyttes teori og praksis sammen.

Det er utrolig utviklende å ta imot studenter. De kommer utenifra, med ” nye ” studentbriller på, og ser oss i det vi gjør i praksis. De setter ord på vår praksis, de ser og evaluerer det vi gjør. Dette blir en gjensidig prosess, vi tilfører også dem vår måte å jobbe på, vår visjon, vår kultur. En gjensidig læringsprosess.

Hanne og Hege holder også kurs/ undervisning ved UIS. Førskolebarna våre har også vært aktive i undervisningen der vi viser hvordan vi praktisk jobber med førskolebarn musikk og drama.