Foreldreundersøkelsen 2018

Vi i Hannes Lekestue ønsker å vite hvordan foreldre og foresatte opplever barnehagen. Det gjennomføres derfor årlig Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for barnehager.
Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å lage en god barnehage, og bare med ærlige tilbakemeldinger fra dem som ser og bruker oss daglig, kan vi jobbe videre for å endre og bli enda bedre
Siste års tilbakemeldinger kan du lese her: 

Foreldreundersøkelsen Tjensvoll 2018

Foreldreundersøkelsen Madla 2018