Hannes Lekestue Skole

Gjennom mange år har vi vært så heldige og blitt invitert av ulike skoler og barnehager for å snakke om det vi tror og brenner for, nemlig hvordan vi jobber for å skape det optimale læringsmiljøet.

Sosial kompetanse er et stort og viktig fagområde som bør gis stor oppmerksomhet. Optimalt læringsmiljø krever sosial forståelse og arbeidet for dette må tas på alvor. Et viktig mål er å gjøre barnet sosialt kompetent, slik at det går inn i skolen med stor tro på seg selv.

Rammeplanen for skole og barnehage sier mye om hvor viktig det er å jobbe med sosial kompetanse, men hvordan dette gjøres i praksis sier den mindre om. Gjennom våre foredrag trekker vi inn viktige erfaringer fra feltet som viser hvordan vi ved hjelp av en aktiv voksenrolle kan se barns og voksnes positive handlinger, løfte dem og skape en bevisstgjøring i praksis. Utfordringen for personalet blir å se alle de positive erfaringene barna gjør seg i samspill med andre.

Når vi holder foredrag snakker vi også om:

- Aktiv læring og det handlekraftige barnet

- Sosial profil

Har alle skoler og barnehager sin egen sosiale profil? Og hva innebærer det å ha sin egen sosiale profil?

- Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?

- Hvem ønsker vi å være?

- Hvilken kultur har vi?

- Kreativ ledelse i uformelle og formelle læringssituasjoner.

Hvordan se læring i alle situasjoner og løfte den ” tause kunnskapen ”?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker besøk fra oss, vi skreddersyr ulike foredrag etter ditt behov.