Madla (3-6)

Hanne's Lekstue avd. Madla består av 2 stuer:

Oppegjengen og Nedegjengen.