HANNES LEKESTUES VISJON

Personalet i Hannes Lekestue har en klar visjon: Vi skal brenne for menneskene vi møter. Ved å innta en nysgjerrig og åpen holding til andre mennesker, skaper vi spennende møter, hvor læring står sentralt. Vi er sterkt opptatt av å ta førskolebarnet på alvor, og er på jobb i Hannes Lekestue for å gi barn og voksne tro på seg selv og hverandre.