Historikk

Den spede begynnelsen

I februar 1989 åpnet Hannes Lekestue i et nyoppusset bolighus, tilrettelagt for barnehage, i Sulkesgate 30. Hannes Lekestue ble en realitet på bakgrunn av en Høyskoleoppgave som eier; Hanne Storstein Aak skrev om det å starte privat barnehage. Prosjektet ble satt ut i livet og har eksistert med suksess i 20 år!!

Barnehagen ble åpnet på dispenssjon uten pedagogisk personale. Fra starten av var det 6 barn og 3 voksne, hvorav en musikkpedagog. Barnehagen vokste gradvis utover vår og sommer ved at flere barn begynte hos oss, og ble en"ordentlig" barnehage høsten 89 da det ble ansatt styrer/avdelingsleder.

Barnehagens utvikling

Høsten 90 begynte vi å gå inn i vår pedagogiske profil. Vi ønsket å sette navn på våre metoder, samt noe å strekke oss mot. Vi begynte forsiktig å snuse på High Scope modellen. Modellen vekket vår interesse da den virket bra i kombinasjon med musikk, som vi mente hadde en stor plass i vårt pedagogiske grunnsyn.

High Scope bygger på Jean Piagets utviklingsteorier, den har et humanetisk grunnsyn og fokuserer på aktiv læring der de voksne forsterker barns positive og sterke sider.

I tiden som fulgte ble det jobbet mye med utforming på rom og romløsninger, innhold i rommene samt med tilrettelegging av barnehagedagen på andre måter. I tillegg drev vi med kursing og opplæring av personalet. Alt dette mens vi evaluerte arbeidet selv, og sammen med foreldrene.

Vi fant verktøy som hjalp oss med å gjennomføre målene våre, som f.eks:

– Det ble laget planleggingstavle / velgetavle. Alle laget hver sitt kort med bilde til bruk på tavlen. Vi planlegger dagen i stor gruppe, og barnet velger selv aktiviteten for dagen.

– Vi har også smågrupper. Smågrupper er aktiviteter som er voksenstyrt, da er det de voksne som velger hvem som skal være på gruppen.

– Barnehagedagen vår bærer preg av PLAGG-sekvensen som står sentralt i High/Scope. Dette betyr:

o PLANLEGGING (dvs. velging- ut fra hva barna ønsker å gjøre, eller smågrupper)

o GJENNOMFØRING (det som blir gjort i de forskjellige gruppene)

o GJENKALLING (vi forteller i stor gruppe hva vi gjorde i de forskjellige gruppene)

– Barna ble fra starten, og er fortsatt, ofte aldersinndelt. Vi bruker da begrepene;

o PIU; som er de minste, 3-åringene, og innenfor musikkspråket betyr litt musikk.

o MOSSO; som er barna på 4 år og betyr mer musikk.

o MOLTO: som er de eldste, 5-åringene, og betyr masse musikk.

Barnehage-hverdagen vår er preget av sang-glede og musikk. Du kan lese mer om både misikk og våre tidligere prosjekter under punktene MUSIKK og PROSJEKTER.

Sentralt i hele barnehagens musikkhistore har Anne Brit Storstein stått, som har vært primusmotor og foregangsfigur for de fleste av våre opplegg, og er fortsatt med oss etter 20 år i tjeneste.

Studenter

Hannes Lekestue har fast hvert år mange studenter som har praksis hos oss. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger er både spennende og utviklende for studenter, barn og oss i personalet. Dette blir en gjensidig prosess, vi tilfører dem vår måte å jobbe på, vår visjon, vår kultur og de setter ord på vår praksis, de ser og evaluerer det vi gjør. Les mer under punktet KURS / FOREDRAG / STUDENTER

Åpning av ny avdeling

Barnehagen hadde fra starten stor pågang fra foreldre som ønsket et tilbud til sine barn, og da et tilbud som vektla musikk. Hannes Lekestue på Madla hadde pga søskenprioritet få ledige plasser, dette ønsket vi å gjøre noe med. Løsningen ble et nytt barnehagehus i Gjerdeveien 63 på Tasta.

Barnehagen startet opp i august 1995 med 3 ansatte og 18 barn. Anne Brit Storstein hadde musikk to dager i uken.

I tillegg har vi siden 1995 hatt vår egen ”felles bestemor”; Lise Aak, eller Bake-Lise som vi kaller henne, hver torsdag hos oss på Tasta.

En barnehage - to bydeler

Det var viktig for Hannes Lekestue å bygge broer mellom to barnehagehus i to forskjellige bydeler. Derfor prioriterte vi fra starten å ha felles prosjekter og opplevelser sammen med barn og voksne fra begge avdelingene. Det er en tradisjon at alle moltoene (6-åringene) drar på felles avsluttningstur før de starter på skolen, vi møtes gjerne til en felles tur på en vanlig dag, eller drar på besøk til hverandre.

Fortsatt vekst

Madla-avdelingen ble utvidet og dobbelt så stor fra februar 2005, (42 barn). Dette ble en erfaringsrik prosess, som vi opplever vi mestret og gikk vinnende ut av.

Tasta-avdelingen har siden høsten 2005 vært i tilsvarende endring, også denne avdelingen skulle bli større og både knytte til seg flere barn og voksne. På grunn av beliggenhet og ombygging av veinett, ble det bestemt at det skulle bygges ny barnehage til Tasta-avdelingen.

Denne prosessen har tatt tid, først i mai 2009 var vi klar til å begynne å bygge et helt nytt, og stort barnehagehus på Tjensvoll.Den nye barnehagen skal etter planen stå klar til å åpnes for nye og gamle Hannes Lekestue barn og voksne 31 august 2009. Som de fleste nybygg, tok det også for oss lenger tid enn planlagt å få ferdigstillt barnehagen. Vi startet derfor opp i midlertidige lokaler i Madla bydelshus med 18 barn på 1 og 2 år.
11. januar ble den magiske datoen for oss, da åpnet vi dørene for tilsammen 62 barn og 16 voksne. Noen "gamle" Tasta barn, noen litt etablerte fra bydelshuset og noen helt nye.

En ny epoke i "Lekestue-historien" er begynt og vi gleder oss til fortsettelsen!!

For lenger, mer utfyllende historikk; Historikk, lang versjon