Prosjekter i Hannes Lekestue

Prosjekter

Det å skape en levende, lærerik og inspirerende hverdag er for oss i Hannes Lekestue utrolig viktig. Å søke kreative utfordringer, og dermed spennende prosjekter har blitt en del av oss.

Vi mener sterkt at prosjekter som ”koster oss litt” gir utvikling både til store og små, og er med på å skape flott samarbeid og nære relasjoner mellom barn – barn, barn - voksen, voksen - voksen. Ikke minst til foreldre og personer/instanser sett i et større perspektiv. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet, og på den måten vise hvilken flott kapasitet det bor i førskolebarnet.

For å realisere dette trenger vi et personal som ser viktigheten av det, som våger å by på seg selv og som søker utvikling og læring i sitt arbeid.

Vi har stort fokus på samarbeid, hvor hvert enkelt barn og voksen har sin spesielle kunnskap, erfaring og/eller kompetanse og hvor dette skal få komme til utrykk i et kreativt fellesskap. Vi trenger et personal som trekker i samme enden av tauet og som til enhver tid virkelig ønsker ”å bære ved til bålet.”

Vi jobber tverrfaglig med stor vekt på de estetiske fagene musikk og drama.

Gjennom 20 givende år er det blitt mange prosjekter, og vi kan nevne i fleng;

– Vikingtiden, Harald Hårfagres saga (Snorre)

– Arkeologi, arkeolog Tor Helliesen

– Stavangerprosjekt; På svømmeføtter over brostein - Gunnar Roaldkvam.

– Nøtteknekkeren, ballett.

– Nissespill og Juleevangeliet.

– Produksjon av egen CD.

– Indiaprosjekt.

– Alexander Kielland.

– En barnetime med Svein Tang Wa

– Maurits Maur, musikkspill av Geir Lystrup

– Jazzklubb

– Gutta på tur

– Edvard Grieg, med påfølgende Bergenstur for de eldste

– Julekonsert med Jernbanens musikkorps

– Peter og Ulven, Tsjaikovskij

– Tryllefløyten, Mozart

– Lenden, 2008 prosjekt.

– Toffa, Gunnar Roaldkvam og Svein Tang Wa sine melodier og tekster.

Listen viser et enormt mangfold. Dette mangfoldet har gitt oss store muligheter til å være kreative og tenke tverrfaglig. Mange av prosjektene har også gitt oss muligheten til å samarbeide og lære av mennesker med andre profesjoner.

Under finner du en liten presentasjon av noen av prosjektene;

 

Stavangerprosjektet

Med utgangspunkt i Gunnar Roaldkvam sin fantastiske bok, ”På svømmeføtter over brostein”, ønsket vi å bli bedre kjent med byen vår og formidle dette til barna. Vi lekte oss gjennom historien, dramatiserte, lærte oss sangtekster, dokumenterte med tekst og bilder. Samt sydde egne kostymer. Ryktet om arbeidet vi la ned i dette nådde barnemuseet, og vi fikk tilbud om vårt eget utstillingsrom. Dermed fikk vi bruke stoffet vårt på nok en spennende måte og vi var kjempestolte av resultatet.

Hele prosjektet endte opp i en stor og innholdsrik forestilling med barn og personal i byparken!

 

Nissespill

Musikk pedagog Anne Brit Storstein har laget et nydelig nissespill, hvor de minste dramatiserer, synger og danser seg gjennom en fantastisk juleforestilling.

Nissespillet er en tradisjon hos oss i Hannes Lekestue – det blir ikke jul uten! Foreldre, søsken, tanter og onkler og besteforeldre får en forestilling som det er vanskelig og ikke bli rørt av

 

Tryllefløyten av Mozart

Tidligere positive samarbeidsprosjekter med Jernbanens Musikkorps, resulterte i at de nok en gang inviterte oss med på et samarbeid.

Denne gangen falt valget på ”Tryllefløyten” av Mozart. Svært få i personalet hadde vel mye kjennskap til denne komponisten fra før, og enda mindre kunnskap hadde vi til historien ”Tryllefløyten”. Men hva måtte vi gjøre da? Vi brettet opp ermene, lærte oss historien og satte oss inn i Mozarts liv og virke.

Innsats fra hele personalet måtte til for å jobbe sterkt og målrettet tverrfaglig. Vanskelige tekster skulle læres. Historier skulle levende formidles og kostymer skulle sys. Utstillinger ble også et viktig moment.

På denne tiden var også Mozart å se på Rogaland Teater. Og hva var vel mer naturlig enn å invitere ham til vår stue? Og han kom! Med Mozart danser, stetteglass med ”Champagne”, Mozart kuler og Mozarts hus laget i pepperkakedeig, ble dette en uforglemmelig begivenhet.

Prosjektet ble avsluttet med en stor flott forestilling på Teinå skole med barn og personal som operasangere og skuespillere. Musikkpedagog Kirsten Måsvær var inspirator og forteller og ikke minst Jernbanens Musikkorps som gav oss musikken. Nok et spennende samarbeid!

 

Lenden - 2008 prosjekt

Da det ble kjent at Stavanger skulle bli Europeisk Kulturhovedstad i 2008, inviterte kulturbyen befolkningen til å søke midler til prosjekter. Vi gjorde nettopp det!!

Sammen med musiker Eddi Andresen, som lenge hadde ønsket et samarbeid med oss, og manusforfatter Per Inge Torkelsen, laget barn og personalet sammen en storslagen søknad. Denne ble personlig overlevert til Mary Miller av barn fra begge avdelingene.

Mange søkte, mange fikk avslag – men vårt Lende-porsjekt trodde de på!

En lang, nifs, spennende og ikke minst lærerik prosess kunne begynne…

Aldri før hadde Hannes Lekestue tatt på seg en slik stor oppgave. Hvor skulle vi begynne..? Vi fant fort ut at vi trengte erfarne samarbeidspartnere. Vi engasjerte Eli Aga som prosjektleder, Åsta Sirnes som inspisient, og Torfinn Nag ble vår regissør.

Heldigvis for oss sa Svein Tang Wa JA til å være vår og Stavangers Lende!

Med konsentrert og hard jobbing fra alle involverte i Hannes Lekestue, kom dette store prosjektet vel i havn.

Barn og personal brukte alle mulige muligheter til å øve, leke og jobbe oss fram mot forestilling. Da premieren nærmet seg og nesten hele personalet ble innkalt til prøver i barnehagens åpningstid, stilte foreldre og besteforeldre opp som personal i barnehagen. De viste oss at de trodde på oss, og uten deres innsats hadde dette aldri kommet så vel i havn.

Heller ikke uten vårt personale, hvor hver enkelt tok et enormt ansvar på forskjellige områder, som hadde tro på hverandre og som ikke tenkte ”at dette går aldri” – hadde vi fått det fantastiske resultatet.

Stolte sto vi på scenen premiere dagen 19 mai 2008. Dette gav mersmak!

Se presseomtale av prosjektet;

NRK Rogalands nettutgave: Lenden klar for byen igjen

Stavanger Aftenblad, omtale; Hannes Lekestue i sceneformat

Stavanger Aftenblad, anmeldelse; Salikatt! For någen proffe fagamatører

Stavanger 2008 egne sider