VELKOMMEN TIL HANNES LEKESTUE

Hanne's Lekestue skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personale.

Hanne's Lekestue driver etter et amerikansk pedagogisk program som heter High/Scope. Det innebærer blant annet at aktiv læring og musikk står i fokus.

High/Scope er et pedagogisk program som på systematisk måte stimulerer barna til selv å ta initiativ og oppmuntrer til egenaktivitet. Gjennom egne valg og planlagte smågruppeaktiviteter, gir vi barna muligheter til aktivt å bruke sine ressurser, utforske og gjøre egne, viktige erfaringer. Det krever også aktive voksne, som kan gi støtte og anerkjennelse overfor barnas valg og løsninger.

Det legges vekt på samtale, aktiv lytting, gjensidig respekt og samarbeid.
Målet er at barnet lærer å stole på egne avgjørelser, og får selvtillitt nok til å ta egne valg.