Planleggingsdager 2019 - 20

Følgende planleggingsdager er fastsatt for HANNES LEKESTUE for barnehageåret 2019-20:

 

BARNEHAGEÅRET 2019-20

Fredag 20. september

Fredag 15. november

Torsdag 02. januar

Tirsdag 14. april

Fredag 22. mai